T:  01 534 06 67  |  Ezveza@soncek.org  |  Kontakt
de
en
sl
Velikost besedila:  
Nahajate se tukaj:  
 
 

Naročite se na e-novice

 

Donatorji in sponzorji v letu 2021


13.05.2022 | Zveza Sonček so.p.

Zveza Sonček za uresničitev naložb in programov zbira prostovoljne prispevke s posebnimi položnicami, z odstopljeno dohodnino in z neposrednim dogovarjanjem s sponzorji in donatorji za posamezne projekte. V letu 2021 smo s prispevki sponzorjev in donatorjev zbrali 141.036 evrov ter 83.300 evrov prek odstopljenega dela dohodnine.

Vsem donatorjem in sponzorjem se iskreno zahvaljujemo, ker podpirate naše delo, nam stojite ob strani in verjamete v naše poslanstvo.

Zbrana sredstva, sredstva FIHO in dodatna lastna sredstva pa smo porabili za te namene:
  • obnova prostorov, nakup kuhinjskega pohištva, opreme in bele tehnike v Centru Sonček Novo mesto
  • ureditev kletnih prostorov v Centru Sonček Šiška  
  • nakup kuhinjskega pohištva, opreme in bele tehnike v stanovanjskih skupinah
  • nakup opreme v varstveno delovnih centrih
  • s pomočjo finančnega leasinga smo kupili pet kombiniranih vozil in eno osebno vozil, prilagodili smo kombi
  • nakup računalniške in pisarniške opreme
  • nakup in brezplačna pridobitev opreme za izboljšanje pogojev bivanja v Rekreacijskem centru Sonček Elerji in Vrtiče
  • brezplačno smo pridobili apartma v apartmajskem naselju term Vivat v Moravskih Toplicah.

Do 49,9 evra

Babnik Marjan • Beltram Kovačič Jelka • Bizjak Alda • Cvitanič Jurij Vinogradništvo Cvitanič • Debevec Tina • Deu Ošlak Tamara • Gričar Sergej • Gros Darja • Jeras Janez • Kadivec Robert • Karan Diana • Klančar Milana • Kokalj Frančiška • Koncilija Stanka • Koser Pevec Maja • Krivec Karel • Križič Jožefa • Lavrenčič Danica in Drago • Mikola Stane • Muller Sara • Peklaj Danica • Pšajd Kristina • Smiljan Tatjana • Sokovič Dolores • Strnad Slavica • Taljat Alenka • Trstenjak Hrlec Katja • Vrh Baša Mojca • Zalar • Tomaž Amon Antonija • Babuder Gorazd • Bakija Jožica • Baškovič Marija • Bedenikovič Lojze • Belak Slavica • Belca Nežka • Bertoncelj Anamarija, Franc • Bitenc Tadej • Bogataj Nejc • Brenčič Nace • Breskvar Urška • Breznikar Milan • Brodgesell Kristina • Brožič Jamnik Jadranka • Budimlič Enes • Ceglar Katja • Celinšek Marjana in Franc • Cergol Ažbeta • Cor Tomaž • Cvetko Mateja • Čandek Marko • Čas Branko • Čatić Armin • Černe Yvett Nicole • Čokl Bojan • Čpajaković Veroljub • Dolenc Erlah Vanda • Dolenec Gojević Aleksandra • Dovjak Alojz • Društvo upokojencev Mežica • Egart Miha • Fajdiga Simona, Branko • Firšt Anica • Fric Porenta Silva s.p. VCT Fric in Ramovš • Furlan Marija • Furlan Marinka • Gartnar Matej • Gartner Jože • Gobec Danica • Goljevšek Terezija • Golob Janvit • Golob Marjeta • Gomboc Roman • Goričar Matjaž • Gornjak Vida • Gorše Marjeta • Goršič Nina • Gostiša Majda • Guček Nanda • Hiršman Aleksander • Hirtl Vili • Hočevar Katarina in Milan • Hodnik Alenka • Hren Ana • Hudolin Vera • Ibrahimović Ajdina • Iršič Marija • Izobraževalno društvo Interkultura • Jaševič Sabina in Božo • Javornik Katja • Jenčič Urška • Jurkovšek Irma • Kabaj Jožica • Kancilija Pavel s.p. Pekarna Kancilija • Kekec Stanislava • Kepec Roman • Kerec Branko • Klemenc Metod • Kobal Igor • Kolar Tatjana • Korber Mira • Korče Nuša • Košak Marjeta • Košmrlj Mitja • Krajner Magdalena • Kranjc Anica • Kranjc Janez • Krasna Zorka • Kraševec Bojan • Križnik Albina • Križnik Eva • Kropivšek Aleksander • Kržič Franc • Kurat Marko • Kuzmin Boris • Lajh Viljem • Lalič Mira s.p. ORIKS • Lazar Ivana • Lešnjak Branka • Litrop Denis • Lorber Marija • Lorger Radoslav • Lubej Samo • Lupša Brigita • Majal Branimir • Maraš Vasilije • Marič Olga • Marinč Ivan • Markovič Metka • Marolt Marija in Martin • Marušič Metka • Medved Marija • Meglič Marjana • Mervič Stojan • Mesič Simona • Mevlja Ernesta • Mihec Miro • Mirt Marija • Mladen Bogdan • Mlakar Franc • Mravlje Zinka • Mrzljak Tilen • Mušič Lela • Nosan Franc • Novak Anton • Novak Vinko • Novljan Julij • Nusdorfer Samanta • Pangerc Pahernik Zvonka • Pavlin Elena • Peklaj Darinka • Perc Nekrep Tatjana • Petrišič Nada in Jožef • Petrovič Jasmina • Pintar Tone • Pirc Mira • Pirih Katarina • Pistor Matej s.p. • Plavc Zora Neža • Podboj Tomaž • Pohlen Edvin • Potočnjak Draga • Požar Dragica • Požar Vojko • Premk Christian • Prosen Boštjan • Rahotina Lidija • Rajčič Damjan • Ravnik Mateja • Rebernak Stanislava • Remšak družina • Roblek Anton • Rojko Bojana • Rot Ivan • Rozman Drago • Rulič Milivojka • Sabadžija Zdenka • Sedej Marija • Senica Davorina Franjar • Sešek Dušan • Sever Kus Živa • Skomina Rafko • Smrekar Darinka • Sodja Olga • Sovinc Franc • Starc Marija • Starc Marija • Stepančič Anita • Strajnar Julijan • Šajn Marija • Šelih Barbara • Šimenc Vincencij • Šimunič Marija • Škarja Majda • Škrabelj Janka • Šmid Anton s.p. • Šmigovc Milan • Šoba Anton • Šprah Jan • Štromberger Gabrijela • Štrucelj Marija • Šušel Majda • Thaler Venčeslav • Tičar Marija in Janez • Tomac Elizabeta • Tomasin Salbi • Tomažič Stane • Tomšič Jurij • Tomšič Marjanca • Torkar Boža • Torkar Stanislava • Troha Josip • Trošt Sonja • Truden Jože • Turk Radikovič Mira • Ule Milena • Us Krašovec Marija • Vajde Elizabeta • Vavken Blaž • Vipavc Alba • Virtič Ana • Vogelnik Boštjan • Vokal Janez • Vovnik Jože • Vran Milan • Vrdoljak Serafin • Vreček Marija • Vrlinič Radivoj • Vugrinec Mitja s.p. • Zelenc Marija • Zor Marta • Zorko Anton • Zorko Vlasta (Vladimira) • Žagar Irena • Andree - Prosenc Tjaša Odvetnica • Artač Franc s.p. Elektroinstalacije in avtomatika • Arzenšek Marija • Avguštin Jože • Avsec Maksimiljana • Avto Trobec d.o.o. • Ažbe Roman • Ažman Branko • Babič družina • Balantič Stane • Bartol Marta • Batič Marjana • Batič Sonja • Benič Anton • Benkovič Ana • Bernik družina • Bernik Ivan • Bitenc Marjetka • Blekovič Nihada • Bobič Marijan • Bodoni d.o.o. • Bogataj Dragica • Bogataj Marija • Bogdan Mladen • Bolko Matej • Bolta Barbara • Borota Ljiljana • Borstnik Branko • Borštnar Ferdo • Botica Milena • Bratič Sočenka • Bratkovič Renata • Bricelj Franc Izidor • Brojan Zofija • Brumen Vladimira • Brvar Heda • Bučuk Rok • Buh Irena • Burgar Franc • Cepuder - Sojič Saša • Cerkvenik Miran • Cimerman Anton • Cokan Zdenka in Bojan • Čampa Marija • Čas Helena • Čelan Štefan • Černelič Breda in Branko • Černezel Dejan • Česen Mira • Čibič Boris • Čimžar Sandi • Čimžar Uroš • Činžar Ivan in Mihaela • Čipe Marija • Čonč Marjana in Franc • Čoš Beti • Čurič Ana • Demšar Andrej • Dietner Marjeta • Divjak Milan • Dolenc Barbara • Drofenik Polonca • Đokić Saša • Erman Jožica • Eržen Ida • Fajdiga Berislava • Farkaš Žita • Fele Francka • Fendre Boštjan • Ferme Karmen • Fikfak Metod • Fludernik Marija Snežna • Fortuna Simon • Furman Vlasta • Galun Alojz • Gams Anton • Gašperšič Rok • Gerkeš Štefan • Golčman Metka • Golež Marija • Golob Marjan • Golob Silva • Gošnik družina • Grabič Ivan • Grampovčan Tadej • Grbec Frančiška • Grgurič Ronald • Hafner Angelca • Harc družina • Harnold Peter • Hempt Milena in Drago • Hočevar Vinski Aleksandra • Hrabar Tamara • Hribar Mara • Hrovat Jože • Huzjan Štefan • Hvalec Zlatko • Insem-Atmos d.o.o. • Istenič Bojana • Ivančič Dragica • Izak Pavel • Jagrič Avgust • Jakopin Biserka • Janežič Franc • Janežič Tatjana • Janžekovič Aleš • Jaušovec Olga • Javornik Jožefa • Jazbinšek Vladimir • Jedlovčnik Branka • Jejčič Andrej • Jelnikar Franc • Jeras Tadej • Jesenko Borut • Jezernik Milan in Niko • Ježek Marta • Jovanovski Andre • Jovič Dušan • Jurkovič Dušan • Justin Koželj Drago • Kadunc Angela • Kadunc Ivan • Kalšek Herta • Kamenšek Kranjc Tatjana • Kandrič Tamara • Kanellopulos Tanja • Kapus Tatjana • Katič Mateja • Kavčič Helena • Kavčič Janez • Klančar Bernardina • Klančnik Miran in Marija • Klemenšek Alojz • Kobav Manja • Kocet Jože • Kodrič Katarina • Kokovnik Alojz • Končan Olga • Končan Slava • Koplas d.o.o. • Koren Majda • Kos Marta • Kos Tomaž • Koselj Ana • Košak Saša • Košir Milka • Kotnik Olga • Kovač - Mohar Gabrijela Ambulanta za splošno medicino in akupunkturo • Kovač Matjaž • Kozjek Anton • Kragl Cecilija • Kragl Marija • Krakar Vogel Boža • Kralj Ivica • Kranjc Nežika • Kreč Mira • Križanec Milan in Vera • Križanič Marjeta • Krume družina • Krumpak Ivan • Kukič Borislav • Lambergar Olga • Lampert Staša • Lavrič Živa Martina • Leban Anton • Lebar Aleš • Lečnik Šrot Simona • Levačič Irena • Lihtenvalner Lea • Likovič Rok • Ljubi Edi • Lukman Tomaž • Lutarič Saša • Maček Matjaž • Maček Stanko • Majcen Saša Boris • Malovrh Jurij • Marčun Ciril • Marinko Olga • Markelj Frančišek • Meglič Ferdo • Meglič Frančišek • Mencej Marija Marjeta • Merdanović Denisa • Merljak Nada • Mesojedec Vojko • Meze Nadja • Mihelič Metka • Miklavec Desanka • Miklič Jožefa • Mikša Branko • Minisage d.o.o. • Miš Šegula Marjana • Mlakar Vida • Mlekuž Ana • Močnik Milan • Močnik Rozika • Mohar Damjan • Mohar Olga • Mozetič Marija • Mukovič Omar • Murovič Klara • Muster Ana Marija • Nemanič Cvetka • Nemec Ivan • Novak Angela • Novak Domen • Novak Franja • Novak Marica • Oberžan Vlasta • Obrulj Maja • Ojsteršek Simon • Okanovič Emir • Okretič Mitja • Oman Vanek • Opara Miranda • Osrajnik Vercko Kristina • Pajnik Mojca, Marija • Palčič Anton • Pavlič Branko • Pečak Breda • Pegam Franc • Perko Leja • Perš ml. Janez • Peršin • Pesrl Miran • Petač družina • Petan Marija in Martin • Petrič Alojz • Pezdirc Anton • Picej Marta • Pintar Rado • Pintarič Miha • Pivk Vidmar Olga • Platiša Zdenka • Podgoršek Franc • Podgoršek Urška • Podobnik Peter • Pokorn Bogomila • Pokorn Janez • Polajnar Bogomir • Poljanec Darka • Popadič Nenad • Potisek Stanislav, Karmen • Potnik Veronika • Potočnik Franc • Požun Damjan • Prančič Ivo • Praprotnik Božena • Praprotnik Ivanka • Preac Ernest • Preskar Marija Frančiška • Pretnar Metka • Prodnik Franc • Puc Katarina • Rajh Vida • Rant Janez • Ratkovič Ljiljana • Rek Marjan • Rekelj Magdalena • Remškar Lucija • Rep Verica • Repič Magdalena • Rogelj Polona • Rozman družina • Rozman Miro • Rubin Anton, Mira • Saje Alojz • Sajevic Rafka • Schweiger Ivana • Selsen d.o.o. • Serdoner Andrej s.p. • Sever Andreja • Sisić Davor • Skalar Judita in Peter • Skoberne Peter • Sladoljev Jožica • Slak Tomaž • Smolej Miroslav • Soklič Aljoša • Starčič Maks • Sterle Igor • Stopar Betka • Strašek Marjana • Strle Karolina • Stupica Boris • Svalina Anica • Šabanovič Omer • Šalehar Janez Peter • Šarič Frenk • Šegula Katarina • Šek Avgust • Šešek Dušan • Šinigoj Stojana • Širec Silvo • Škrabec Franc • Šogorič Željko • Šorli Jerca • Špan Mirko • Športno društvo ljubiteljev terenskih vozil Tornado • Štaut Mirica • Štebe Ana • Štekar Vidic Verena • Štelcl Vladimir • Štemberger Rok • Šuler Daniel • Tavčar Feliks • Tavčar Kalcher Gabrijela • Tisovic Marija • Tomc Sašo • Tominc Majda • Tomšič Marko • Torkar Mojca • Tovornik Zorka in Alojz • Trojar Anči • Trstenjak Milan Milivoj • Turk Car Ida • Urbanc Antonija • Urbanč Suzana • Urh Vesna • Utroša Dušan • Valentič Lara • Valič Franc • Veber Matej • Veberič Matija Frančišek • Velikajne Janja • Vesel Franc • Veterinarski inženiring d.o.o. • Vidic Srečko s.p. • Vidrih Mira • Vinkovič Štefan Župnijski urad Križevci pri Ljutomeru • Vintar Jelka • Visočnik Bojan, Odvetnik • Vivod Angelca • Vlašič Duška • Vodopija Nado dr. med. • Vomer Bojan • Vovk Marija • Vremšak Vladimira • Vrhovec Stojana • Vrtač Martin • Vurunič Suzana • Weiss Boris Anton • Zabret Andrej • Zajc Majda • Zajec Leopold • Zavašnik Milan • Zavrl Darko • Završnik Marija • Zemljak Irena • Zemljič Anton • Zemljič Maja • Zevnik Marija • Zgubič Alenka • Zidanšek Živa • Zorman Tomaž • Zotlar Nada • Zrim Simona • Zupan Barbara • Zupančič Marinka • Zupanič Kortnik Janja Vrtec Ptuj • Zužič Dušan • Žarkovič Marija • Žerdoner Darko in Zdenka • Žgajnar Marija • Žgank Franc • Žitnik Franc • Žižek Cvetka s.p. Avtopralnica • Žlebič Aleksander • Žlogar Ana • Žnidarič Boris • Žnuderl Božislav • Žumer Lucija • Župnija Prečna • Župnija Sora • Župnijski urad PLANINA

Od 50,00 do 99,99 evra

Aleksič Nataša s.p. • Alidžanović Hasan • Ambrožič Stanislav • Ambulanta Kržan d.o.o. • AT - Primožič Kranj d.o.o. • Bahč Vlasta • Bajuk Anica • Ban Ivo • Belak Edo • Benedik Miha • Bombač Božica • Bončina Alojzija • Borko Andrej • Carniola 94 d.o.o. • Cigale Ferdo • Cijak Srečko • Del Medico Robert • Dimnik Aleš • Dobnikar Aleš s.p. • Doljak Irena • Društvo upokojencev Preddvor • Eržen Berto • Fajmut Ana • Florjančič Silva • Fortun Laura in Marjan • Franz Pavel • Furlan Anton • Gabrijelčič Alberta • Gabrovec Darinka • Gerden Tomaž • Glas Zvonko • Grebenc Vili • Helbl Oto s.p. Aurora • Holnthaner Zorec Katja • Hrgota Vinko • Ileršič Anita • Jahič Cveta • Janežič Gregor • Javornik Zdenko s.p. KOVIN-PLAST • Jeler Kačar Dora spec. pediatrična ordinacija • Jerman Družina • Jerman Jožefa • Ješe Janez • Katrašnik Bojan • Kavčič Milena • Klarič (Vuk) Diana • Klofutar Olga in Peter • Kmetič Ljudmila • Kocjančič Marija • Kolšek Marko s.p. Siko • Kovač Emilija Marija • Kovač Jurij • Kovač Tomaž • Kovačič Mario Pavel • Kramberger Marta • Kranjčevič Mirjana • Krbavac Dana in Franc • Kreačič Alenka s.p. • Kričaj Marija • Lekan Gregor • Logar Šmit Danica • Macun Olga • Maček Janko • Mali Jožef Friderik • Markovič Milena • Matjažič Stane • Matoh Toni • Mencinger Jože • Mrak Saša in Mojmir • Muha Cveta • Mustar Tone • Noč Bernardina • Novak Olga • Nučič Amalija • Obal Robert • Občina Markovci • Oblak Boštjan • Oblak Neža • Oros Helena • Orožim Konrad • Ortodont Koper • Pavliha Anton • Pečar Lidija • Pegan Ljubo • Pelko Barba • Penko Sandra • Perš Janez • Perušek Ana • Peterca Cilka1 • Podobnik Janez • Po-stor Žlogar, d.o.o. • Pozvek Gorazd • Pungartnik Marija • Rasteiger Mija • Remars d.o.o. • Rizner Tihomir • Robnik Filipič Pavla • Roldo Boštjan • Rošelj Antonija • Rozman Marija • Sadar Marjana in Jožef • Saje Franci • Senčar Preac Mihelca • Simončič Breda • Siuka Emica • Skočir Zvonimira • Skribe Dimec Darja • Skušek Katja • Sladič Janez • Slavič Stanislav • Stanovnik Petra • Sučič Simona in Boris • Šarh Drago s.p. • Šifrer Metka • Šiftar Aleš • Širca Stanislava in Zdenko • Škoflek Mirko, župnik Župnija Šempeter v Savinjski dolini • Škufca Marija • Tarman Nada • Tekavec Dejan • Trček Denis in Tamara • Trobec Mojca • Trontelj Tatjana • Turk Majda • Urbančič-Novak Družina • Useničnik Lučka • Vanček Jernej • Verovnik Franc • Vide Irena • Vidrih Terezija • Vrbnjak Nevena • Vukovič Sušić Žarko in Marina • Zagožen Ivan • Ziherl Miha • Zupan Štefan • Žibrat Vladimir

Od 100 do 199,99 evra

Adam Cvetka • Amrein-Ovtar Serena • Barić Damir • BC Naklo • Blažič Muhtarević Maria s.p. • Brvar Bogomil • Bulič Dragan • Čok Vojko • Destovnik Karl • Dolenc Gregor • Doma Andrej • Epakta d.o.o. • Eržen Dalibor • Evrocenitve d.o.o. • Evrovoda d.o.o. • Gabrovšek Mihael • Gašperin Jože • Goršič Milena • Grošelj Marjeta • Gruber Cirila • Hrovat Mirko ml. • Ilešič Dejan s.p. • Istenič Marija • Jagrič Friškovec Anita • Jaklitsch Marjeta • Jerovšek Janez • Jogan Matilda • Juvan Žavbi Mojca • Klinar Helena • Kopušar Anja • Kos Uroš, notar • Koščak Irena • Kovačič Vida • Krapež Peter Martin • Krupenko Andrej • Lanišek Tomaž • Lekše Alojz • Lenardič Borut • Lipovšek Silvo • Lokar Rado s.p. • Lovrenčič Ana • Madon Anica • Marolt Jože • Mesec Blaž • Mikola Milko • Mrzelj Ana • Mrzljak Tilen • Narat Jožica in Stanislav • Nemšak Doroteja s.p. Računovodstvo, davčno in poslovno svetovanje • O.P.S. Breznik proizvodnja in storitve d.o.o. • Ojsteršek Janko • Pajer Jan s.p. SPS • Pečečnik Ana • Petrovič Matjaž • PINTARŠPED d.o.o. • Potrata Majda • Pregelj Matej • Rebov Mateja • Roblek Nataša in Denis • Selan Danijel • Selan Mitja • Srebotnjak Martin • Špitalar Edita, notarka • Tavčar Vera in Mitja • Tevž Peter • Vomaks d.o.o. • Vovk Martin • Vrtač Marjan • Zajc Ana Marija • Zajc Darko • Zupan Julij

Od 200 do 499,99 evra

Adamič Vojko • Bačnik Metka in Vladimir • Dejan Jeram s.p. • Dermale d.o.o. • Dobravc Matjaž • Dolenc Drago • Drnovšek Zdenka • Družba VTS d.o.o. • Dvig d.o.o. • Furlan Branimir • Gračanić Sonja • Guštin Dušica • Jovičič Borič Olivera • JP CČN Domžale - Kamnik d.o.o. • Kemomed d.o.o. • Kozlevčar Bojan • Macinič Majda • Merzel Ivan • Monter Dravograd d.o.o. • Odvetniška pisarna Tajnšek, o.p., d.o.o. • Pejič Maja • Perovšek Melanija • Planet TV do.o. • Radovanivič Gordana • Silvaventus, d.o.o. • SLP d.o.o. • Suhadolc Janez • Suhadolnik Anton • Šišič Davor • Škedelj Vera • Tiring d.o.o. • Tomšič Bojan Kakovost 2000 d.o.o. • Tomšič Demšar Radka • Toplišek Boštjan • Trček Dijana • Trontelj Alojzij • Uhan Romanka • Urbas Janez • Viher Bogdan • Zavadlav Elija • Zupan Domen

Od 500 do 999,99 evra

Fendre Boštjan s.p. • Galenia d.o.o. • Gračner Simon • Klemenčič Olga • Omega d.o.o., Ljubljana • Tkalec Alen s.p. DEM • Urlep Igor

Od 1.000 do 1.999,99 evra

Eproming d.o.o. • Gorenc Ljudmila • Kopit d.o.o. • Krajnc Dejan

Od 2.000 do 4.999,99 evra

Adria d.o.o. • Avto G d.o.o. • Bitea d.o.o. • Društvo mavrična ribica • Kleparstvo, krovstvo Šinko d.o.o. • KZ Agraria Koper z.o.o. • Nevtron &Company d.o.o.

Pomagali so tudi:

• Sodelavci PZ Krka (namesto cvetja ob smrti Željka Saška) za VDC Sonček Krško.
• Urša Fister je Zvezi Sonček predala 30 stolov za VDC Sonček Rožanska.


< nazaj
2021 2022 2023
avgust september oktober
p t s č p s n
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
 
E-trgovina
Najbolj brano
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin.
Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste z veseljem sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke